=VMK=

Експериментален ракетомоделизъм ПРОЕКТ - "ЕХО"

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Проекта "ЕХО" има за цел изучаване на реактивното движение, експериментиране и изследване на конструкциите на ракетите, създаване и усъвършенстване на ракетната бордова електроника, парашути и други системи за приземяване, изучаване на проблемите при снимки и видео от борда на ракетата, както и създаване на измервателна електроника за регистриране на различни параметри на полета и околната среда.

    Моделите на ракети от проект "ЕХО" са създадени с експериментална цел и имат различни предназначения, като част от целите на проекта. Основна черта на експерименталните модели е тяхната малка маса - стремежа е за минимум собствено тегло при необходимата здравина на конструкцията, максимално опростена конструкция, както и минимум метални детайли, достъпност на използваните материяли, достъпни технологии и ниска цена при конструирането и обслужването на експерименталните модели.

E41

Статус: Проектиране

Конструирани: Е41-1

Размери: ф52х1020mm

Системи за приземяване: В процес на проектиране

Бордова електроника: Идеини проекти

Двигатели: Идеини проекти

Технология и материали: Корпуса е изработен изцяло от тънка хартия, лепило "UHU" и епоксидна смола примесена с талк. Стабилизаторите са изработени от картон от кутия на компютърна видеоплатка. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Оцветяването е със спрей, надписите по самозалепващ се шаблон.

Полети и резултати: Предстои


E42

 

Статус: В употреба: E42-11, E42-17

Конструирани: Е42-1, Е42-2, Е42-3, Е42-4, Е42-5, Е42-6, Е42-7, E42-8, E42-9, E42-10, E42-11, E42-12, E42-13, E42-14, E42-15, E42-16, E42-17

Размери: ф20х480mm

Системи за приземяване: Парашути и стримерни ленти

Бордова електроника: Няма

Двигатели: Фабрични РМД 2,5-1,5-4, РМД 5-1,5-4, РМД 10-1,5-4; PK20-120

Технология и материали: Корпуса  е изработен изцяло от тънка хартия и лепило "UHU". Импрегнирана с нитроцелулозен лак. Стабилизаторите са изработени от тънък  картон или от картон от кутия за компютърна платка. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Е41-1 летя и с дървен стругован нос. Оцветяването е със спрей, надписите по самозалепващ се шаблон.

Полети и резултати: Първи полет на 08-Юли-2006 общо: 50


E43

Статус: n/a

Конструирани: Е43-1

Размери: ф34х760mm

Системи за приземяване: Стримерна лента, парашут

Бордова електроника: UV-Фотодатчик

Двигатели: "metero-metla"

Технология и материали: Корпуса е изработен изцяло от тънка хартия, лепило "UHU" и епоксидна смола примесена с талк. Стабилизаторите са изработени от картон от кутия на компютърна видеоплатка. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Оцветяването е със спрей.

Полети и резултати: Първи полет на 29-Октомври-2006 общо:  4


E44

Статус: В ремонт: Е44-1

Конструирани: Е44-1

Размери: ф34х690mm

Системи за приземяване: Стримерна лента, парашут

Бордова електроника: Транзисторен фотодатчик

Двигатели: "metero-metla"

Технология и материали: Корпуса е изработен от готова спирално намотана картонена тръба и епоксидна смола примесена с талк. Стабилизаторите са изработени от картон от кутия на компютърна клавиатура. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Оцветяването е със спрей.

Полети и резултати: Първи полет на 29-Октомври-2006  общо:  2


E45

Статус: n/a

Конструирани: Е45-1, Е45-2

Размери: ф34х600mm

Системи за приземяване: Парашут

Бордова електроника: Фотодатчик за апогей с фототранзистори и инерционен ключ тип1;  Фотодатчик за апогей с инерционен ключ тип2 и система за самодиагностика, UV-Фотодатчик

Двигатели: "metero-metla"; МРД 10-10-4; РМД 10-1,5-4; PR24-180; TRB20M; B28230

Технология и материали: Корпуса е изработен изцяло от тънка хартия, лепило "UHU" и епоксидна смола примесена с талк. Стабилизаторите са изработени от картон от кутия на компютърна видеоплатка. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Оцветяването е със спрей, надписите по самозалепващ се шаблон.

Полети и резултати: Първи полет на 06-Август-2006 общо:  10


E46

Статус: В ремонт след катастрофално приземяване

Конструирани: Е46-1

Размери: ф4620mm

Системи за приземяване: "Два парашута" - отваряне на малък парашут в апогей и втори парашут на 125метра над точката на старта.

Бордова електроника: БРЕО с микроконтролер MC68HC908QT4 и барометричен датчик MPXA6115A с измерване на максимално достигната височина, звукова сигнализация на максимално достигната височина и система за задействане на два парашута.

Двигатели: PR24-180

Технология и материали: Корпуса е изработен изцяло от тънка хартия, лепило "UHU" и епоксидна смола примесена с талк. Стабилизаторите са изработени от картон от кутия на компютърна видеоплатка. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Оцветяването е със спрей, надписите по самозалепващ се шаблон.

Полети и резултати: Първи полет на 22-Август-2007 общо:  4


E47

Статус: В употреба Е47-5 и Е47-8

Конструирани: E47-1, Е47-2, Е47-3, Е47-4, E47-5, E47-6, E47-7, E47-8

Размери: ф12х180mm

Системи за приземяване: Стримерна лента

Бордова електроника: Няма

Двигатели: К082Р0А1-5; H082P0A2-15

Технология и материали: Корпуса е изработен изцяло от принтерна хартия, лепило "UHU", циан-акрилатно лепило  и полусухо лепило "BISON". Стабилизаторите са изработени от картон импрегниран с цианакрилатно лепило. Носа е хартиен конус, също импрегниран. Оцветяването е със спрей, надписите "на ръка".

Полети и резултати: Първи полет на 09-Декември-2006 общо:  4

 


E48

Статус: В употреба: Е48-6

Конструирани: E48-1,Е48-2, Е48-3, E48-4, E48-5, Е48-6

Размери: ф28х500mm

Системи за приземяване: Стримерна лента; Парашут

Бордова електроника: UV-Фотодатчик

Двигатели: Фабричен РМД10-1,5-4; TRB20M; maxF;

Технология и материали: Корпуса е изработен изцяло от принтерна хартия, лепило -200", циан-акрилатно лепило  и полусухо лепило "BISON". Стабилизаторите са изработени от твърд картон по шаблон через сгъване и лепене, импрегнирани с епоксидна смола. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Оцветяването е със спрей, надписите по шаблон/самозалепващо се фолио.

Полети и резултати: Първи полет на  29-Август-2007 общо:  27

 


E49

Статус: n/a

Конструирани: Е49-1

Размери: ф55х775mm

Системи за приземяване: Парашут

Бордова електроника: UV-Фотодатчик

Двигатели: B30-210

Технология и материали: Корпуса е направен от готова спираловидно навита картонена тръба. Носа е изработен по технология "Буратино". Стабилизаторите са изработени от картон от опаковка на компютърна платка, импрегнирани с "Каноконлит" и подсилени с автокит "BODY-Fiber". Оцветяването е със спрей, надписите по шаблон/самозалепващо се фолио.

Полети и резултати: Първи полет на 06-Юни-2010 общо:  2

 


E50

Статус: В употреба: E50-1

Конструирани: E50-1

Размери: ф55х1150mm

Системи за приземяване: "Два парашута"

Бордова електроника: Бордови компютър с регистрация на данни от полета: ЕХО-2

Двигатели: B30-320

Технология и материали: Корпуса е направен от готова спираловидно навита тръба. Носа е изработен по технологията с рязане на сектори - технология "Корона". Стабилизаторите са изработени от картон от опаковка на компютърна платка, импрегнирани с "Каноконлит" и подсилени с автокит "BODY-Fiber". Оцветяването е със спрей, надписите по шаблон/самозалепващо се фолио.

Полети и резултати: Първи полет на  2-Август-2009 общо:  7

 


E51

Статус: n/a

Конструирани: Е51-1, Е51-2

Размери: ф40х600mm

Системи за приземяване: Парашут

Бордова електроника: UV-Фотодатчик

Двигатели: ТРБ20М2

Технология и материали: Корпуса е направен от готова спираловидно навита тръба. Носа е изработен по технологията с рязане на сектори - технология "Корона". Стабилизаторите са изработени от картон от опаковка на компютърна платка, импрегнирани с "Каноконлит" и подсилени с автокит "BODY-Fiber". Оцветяването е със спрей, надписите по шаблон/самозалепващо се фолио.

Полети и резултати: Първи полет на  5-Април-2009 общо:  14

 


E52

Статус: В употреба: Е52-2, Е52-4

Конструирани: Е52-1, Е52-2, Е52-3, Е52,4

Размери: ф2390mm

Системи за приземяване: Стримерна лента

Бордова електроника: n/a; Е52-3 и Е52-4 със записващ акселерометър.

Двигатели: Фабрични РМД10-1,5-4; РМД5-1,5-4

Технология и материали: Корпуса  е изработен изцяло от принтерна хартия и лепило "Ц-200". Импрегнирана с нитроцелулозен лак. Стабилизаторите са изработени от картон от кутия за компютърна платка. Носа е изработен по технология с рязане на сектори. Оцветяването е със спрей, надписите по самозалепващ се шаблон.

Полети и резултати: Първи полет на  06-Юни-2010 общо:  16

 


E53

Статус: n/a

Конструирани: E53-1

Размери: ф55х1040mm

Системи за приземяване: n/a

Бордова електроника: n/a

Двигатели: n/a

Технология и материали: Корпуса е направен от готова спираловидно навита картонена тръба. Носа е изработен от дърво, на струг. Стабилизаторите са изработени от картон от опаковка на компютърна платка, импрегнирани с "Каноконлит" и подсилени с автокит "BODY-Fiber". Оцветяването е със спрей, надписите по шаблон/самозалепващо се фолио.

Полети и резултати: Предстои

 


E54

Статус: n/a

Конструирани: n/a

Размери: n/a

Системи за приземяване: n/a

Бордова електроника: n/a

Двигатели: n/a

Технология и материали: n/a

Полети и резултати: Предстои

 


E55

Статус: В употреба: Е55-1, В ремонт: Е55-2

Конструирани: Е55-1; Е55-2

Размери: ф55х850mm

Системи за приземяване: Парашут

Бордова електроника: Фотодатчик за апогей

Двигатели: n/a

Технология и материали: Корпуса е направен от готова спираловидно навита картонена тръба. Носа е изработен по технологията с рязане на сектори - технология "Корона". Стабилизаторите са изработени от картон от опаковка на компютърна платка, импрегнирани с "Каноконлит" и подсилени с автокит "BODY-Fiber". Оцветяването е със спрей, надписите по шаблон/самозалепващо се фолио.

Полети и резултати: Първи полет на  07-Ноември-2010 общо:  4

 


E56

Статус: n/a

Конструирани: n/a

Размери: n/a

Системи за приземяване: n/a

Бордова електроника: n/a

Двигатели: n/a

Технология и материали: n/a

Полети и резултати: Предстои

 


Последно обновяване: 18-Декември-2011